Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji publicznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198)., informacja publiczna nie zamieszczona na niniejszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

W przypadku informacji publicznej udzielanej na wniosek, jej udostępnienie następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, osoba składająca wniosek zostanie powiadomiona o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek należy przesłać:

listownie na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Wrocławska 170,
45-836 Opole

faksem pod nr 077 474 68 73

pocztą elektroniczną na adres: biuro@witd.opole.pl

lub skrzynka EPUAP: skargi, wnioski, zapytania do urzędu

 

[DOCXInformacja administratora danych osobowych dotycząca przetwarzania danych osób które składają zapytanie o informacje publiczne nieudostępnione_WITDOpole.docx (20,60KB)